Byggrådet - föreningen för samverkan mellan byggsektorn och högskolorna!

Byggrådet stöder och värnar byggandets framtid. Vi samlar i vårt nätverk de viktigaste företagen från byggsektorn i södra Sverige.

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 39, 708-35 26 05
Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1B
Telefax: 040-30 27 89
E-post: mats.hakansson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755