Bli medlem

Byggrådet samlar i sitt nätverk de viktigaste aktörerna från byggsektorn i södra Sverige och är öppen för hela branschen, företag, offentliga organisationer och myndigheter. Det är enkelt att bli medlem, ta kontakt med föreningens sekreterare, Corfitz Nelsson (se kontaktuppgifter här nedan) och anmäl ert intresse och få svar på ev. frågor.

Medlemsavgift
Föreningens medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift som fastställs på stämman. För närvarande 600 kronor. Denna avgift avser att täcka kostnader för föreningsverksamheten. Malmö-Lunds Byggmästareförening bekostar föreningens sekreterare och kanslikostnad.

Projektbidrag
Varje medlem förbinder sig även att årligen lämna ett ekonomiskt bidrag om ett halvt basbelopp, som oavkortat används i de projekt som föreningen beslutar om. 

Bli medlem
För ansökan om medlemskap kontakta Corfitz Nelsson på Sveriges Byggindustrier i Malmö, som sköter Byggrådets administration, se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755