Med stöd från Byggrådet har Avdelningen för Konstruktionsteknik vid LTH i samarbete med Tyréns AB i Malmö utvecklat fem utbildningsmoduler för några centrala BIM-nyttor. Modulerna omfattar följande teman:

  • Objektsmodellering (Revit, Autodesk)
  • Visualisering och ritningsframställning (Revit, Autodesk)
  • Modellbaserad kostnadskalkylering (VICO Office, VICO Software)
  • Modellbaserad tidsplanering (VICO Office, VICO Software)
  • Modellbaserad konstruktionsberäkning (Robot Structural Analysis, Autodesk)

Till varje BIM-modul finns undervisningsmaterial i form av en 3D-modell (Revit), processbeskrivning som steg för steg förklarar arbetsgången, instruktionsfilmer som visar olika programfunktioner, föreläsningsunderlag som förklarar begrepp och metoder, lärarhandledning och andra dokument till stöd för respektive undervisningsmodul.

Undervisningsmaterialet är designat för att i första hand kunna användas vid universitet och högskolor som enskilda moduler eller som ett sammanhängande undervisnings­moment, men det kan också lämpa sig för självstudier för den som är nyfiken på BIM och vill testa olika tillämpningsområden. Materialet är fritt att använda för undervisning och går även att anpassa och utveckla vidare på egen hand eftersom alla dokument redovisas i öppet format. 

Materialet kan laddas hem från http://www.kstr.lth.se/utbildning/bim-moduler-foer-undervisning-fritt-att-anvaenda-och-vidareutveckla/


Slutrapport

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1B
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755