Om Byggrådet

Byggrådet är en förening bestående av ett 20-tal medlemsföretag som stödjer och finansierar bygginriktad forskning och högskoleutbildning. Medlemmarna  kommer från hela byggsektorn – byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, installatörer, fastighetsförvaltare, byggmaterialhandlare med flera. Byggrådet syften är att – främja kontakten mellan högskolor och medlemmar, - arbeta för att erforderliga resurser för kvalificerad utbildning och forskning finns vid högskolorna, - stödja kvalificerade lärare och forskare, - få duktiga studenter till utbildningarna. En aktiv medverkan innebär delaktighet i att föra byggprocessen framåt och att bidra till att branschens ställning i samhället stärks.

För detta samlar Byggrådet in projektbidrag från medlemmarna som sedan transfereras vidare till olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Byggrådet arbetar aktivt för att stärka forskning och utbildning. Byggrådets insatser stimulerar och utvecklar forskningsarbetet mellan högskola och byggsektorer i södra Sverige.

Byggrådets projektstöd har hävstångseffekt. Ett bidrag från Byggrådet har ofta blivit både en nyckel till och ett villkor för större bidragsgivare att medverka i olika projekt. Byggrådet ser till att forskningen landar i verkligheten!

Kontaktuppgifter till Byggrådet framgår nedan, kontakta oss gärna om du har några frågor!

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755