Styrelse.

Styrelse 2018 (t.o.m. stämma 2019)


Ordförande Ola Ohlsson, Peab
Anders Peterson, Malmö universitet
Anders Wester, Skanska
Alexander Sandstedt, NCC
Anne Landin, LTH
Helena Påsson,  Wihlborgs fastigheter
Pål Hansson, Tyréns
Stefan Gustafsson, SWECO
Corfitz Nelsson, Malmö-Lunds Byggmästareförening

 

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755