Projekt

Projekt som beviljats stöd under 2018:

Virtuell byggarbetsplats - mikrostöd (Malmö Universitet 30.000 kr)

 

Projekt som beviljats stöd under 2015:

BIM – undervisningsmaterial för ingenjörer Fas 2 (LTH 150.000 kr)

Utveckling av fristående kurs i fuktsäkerhetsprojektering – mikrostöd (Fuktcentrum LTH 35.000 kr)

Uppbyggnad och utrustning av Energitekniskt laboratorium – mikrostöd (Halmstad Högskola 30.000 kr)

 

Projekt som beviljats stöd under 2014:

Oförstörande provning för identifiering av kvalitetsbrister i konstruktionsglas (LTH 250 000 kr)

Färdigställande av lärobok i Byggmaterialvetenskap ((LTH 100 000 kr)

Mikrostöd - utredning om GIT/GIS på högskolor (Tyréns/Malö Högskola 30 000 kr)

Byggledning i praktiken - förstudie (LTH 50 000 kr)

Integrerad tolkning av data för ingenjörs-, miljö- och grundvattentillämpningar (LTH 395 000 kr)

 

Projekt som beviljats stöd under 2013:

Prosumenter i våra hus (LTH 127 000 kr + option att förlänga projektet med 100 000 kr)

Skyddskläder för studenter vid Campus Helsingborg (LTH 36 230 kr)

BIM - undervisningsmaterial för ingenjörer (LTH 150 000 kr)

Zettervallkonferens 2013 (LTH 9 550 kr) 

Uppdatering av Betonghandboken Material (LTH 300 000 kr)

CIB W099 International Health and Safety Conference 2014 (LTH 100 000 kr)

Internationell projektkurs Industriella Byggprocesser (LTH 155 000 kr)

 

Projekt som beviljats stöd under 2012:

Gästprofessor innovationsvetenskaper vid Halmstad Högskola (Halmstad Högskola 174 000 kr)

Nätverk Goda Hus LTH (LTH 300 000 kr)

Utveckling av interaktiva föreläsningar på Malmö Högskola (Malmö Högskola 70 000 kr) 

Säkert och effektivt montage av samverkansbroar (LTH 320 000 kr)


 

Kontakt

Postadress: Box 186, 201 21 Malmö
Telefon: 040-35 26 42, 072-543 50 15
Besöksadress: Navigationsgatan 1A
Telefax: 040-30 27 89
E-post: corfitz.nelsson@bygg.org
Org.nr: 84605-4755